• Nové sídlo účetních
  od 1.9.2012 máme nové sídlo:
  Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.
  P.O.Box 57, 186 00 Praha 8
  Lokace : Křižíkova 22, Praha 8, Karlín
 • Vedení účetnictví
      a mzdové agendy
  Vedení účetnictví externí společností zbavuje vedoucí pracovníky starostí o řadu každodenních rutinních operací, které musí zajišťovat a umožňuje jim plně se věnovat jádru své podnikatelské aktivity
 • Ekonomické a daňové
        poradenství
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
 • Správa obchodních společností
  Firma Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. nabízí tyto služby na základě dlouholetých zkušeností pracovníků firmy jako
  poradců v oblasti akcionářské a emitentské
  agendy.
>
>
||

Ekonomické a daňové poradenství

Firma Účetní a daňová & CG Praha s.r.o. navazuje na firmu 1. účetní a daňová v.o.s., založenou v roce 1997. V této oblasti se pracovníci firmy pohybují již několik let se zkušenostmi ekonomických poradců v oblasti podnikání menších a středních podnikatelských subjektů.

Ekonomické řízení společnosti patří k základním činnostem majitelů a řídících pracovníků každého podnikatelského subjektu. Pro ekonomické řízení je třeba řádně vyhodnotit ekonomickou situaci jak předcházející činnosti, tak i výhledu a v neposlední řadě i budoucích podnikatelských záměrů. Základními vstupními údaji musí být řádně vedené účetnictví a mzdová agenda firmy. Výstupem ekonomického řízení nesmí být pouze tabulka hospodářského výsledku, ale především průběžné zvyšování rentability společnosti a hledání rezerv.

Ekonomické a daňové poradenství se musí během celého roku též zaměřit na daňové plánování a optimalizaci daňového zatížení. Vhodně zvolená daňová strategie umožňuje rychlejší rozvoj společnosti a realizaci investic.

Zastupování klienta před Finančním úřadem je naší standartní činností.

Daňové poradenství

Naše společnost je vedena Daňovým poradcem Ing. Michalem Šedivým.

V současné době všichni naši odborní pracovníci mají základní daňové podvědomosti a jsou připraveni řešit veškeré dotazy s ohledem na specifika jednotlivých daňových problematik. V oblasti daňového poradenství poskytujeme vysokou odbornou úroveň našich služeb. V případě odborného dotazu našich stálých klientů provádíme základní konzultace po telefonu, pomocí internetové pošty, písemně a nebo v sídle naší společnosti zdarma. V případě zpracování rozsáhlého rozboru jsme připraveni provést analýzu do cca 72 hodin. Odpovědi na dotazy klientů jsou zpracovávány v odborném duchu, ale zároveň jsou převedeny do srozumitelné podoby. Samozřejmostí je zpracování daňového přiznání všech daní, které se na naše klienty vztahují.

Rozbor ekonomické agendy

Je mnoho podnikatelů a obchodních společností, kteří si vedou účetní, mzdovou a ekonomickou agendu vlastními silami a to více či méně odborně zdatnými pracovníky. Tyto subjekty by si měly zpracovat vnitropodnikové účetní směrnice řešící postupy účtování a způsoby nakládání s účetními doklady. I účetnictví vedené vlastními silami je třeba periodicky kontrolovat s analýzou dat.

Účetní a daňová & CG Praha s.r.o. nabízí aplikovat své postupy aplikovat přímo u ekonomického subjektu a to vypracováním projektu, který obsahuje:

Zpracování organizačních směrnic

Organizační směrnice by měly být jedními z hlavních dokumentů společnosti. Organizační směrnice řeší a specifikují postupy pracovníků, manažérů a majitelů podnikatelského subjektu v oblastech správy, obchodu a řízení. Směrnice nejsou pouze "papírovým" dokladem o činnosti, ale musí být "papírovým" pomocníkem a rádcem.

Analýza současného stavu a potřeb podnikatelského subjektu přinese nejen zpracování směrnic, ale též by mělo přinést optimalizaci postupů v analyzovaných činnostech.

Zpracování směrnic se většinou skládá z následujících postupů:

 • Analýza podnikatelského subjektu, jeho personálního obsazení
 • Analýza obchodní agendy
 • Analýza postupů vedení účetnictví a personální a mzdové agendy
 • Analýza nákladů a využití prostředků
 • Návrh optimalizace
 • Návrh nápravy zpracovaných agend
 • Stanovení postupů dle potřeb subjektu
 • Zpracování vzorových postupů a šablon
 • Zpracování vnitropodnikových směrnic

Vnitropodnikové směrnice by měly převážně řešit:

 • Postupy zpracování účetních dokladů
 • Postupy a vzory vydávaných účetních a daňových dokladů
 • Postupy a oprávnění nakládání s finančními prostředky a majetkem
 • Postupy zpracování personální a mzdové agendy
 • Vedení obchodní agendy
 • Vedení a evidence skladového hospodářství
 • Pravomoce a zodpovědnost jednotlivých pracovníků
 • Vzorové dokumenty
 • Grafický manuál

Ekonomická analýza podnikatelských projektů

Analýza současného stavu a potřeb podnikatelského subjektu přinese optimalizaci postupů v analyzovaných činnostech. V současné době je vytíženost orgánů společnosti vyplněna "podnikatelskými aktivitami" a to především obstaráváním odbytu. Z naší praxe víme, že ne mnoho majitelů a vedoucích pracovníků dokáže rozšířit svůj dozor i nad nákladovou složkou podnikání a nad organizací. Naše firma se svými analytickými postupy provádí rozbor využití lidských, technických a finančních zdrojů a to v ohledu na ekonomiku, tedy na co nejvyšší ziskovost. Analýza současného stavu je třeba zpracovat tzv. "třetím nezávislým okem", externím pracovníkem se zkušenostmi z podnikatelské sféry. Tyto pracovníky Vám nabízíme z našich řad a dodavatelsky dohlédneme na Vaší společnost. Vedle výnosů jsou hlavně náklady srovnatelnou složkou hospodářského výsledku a tudíž zisku.

Úvěrová agenda

Zpracování podkladů pro jednání s úvěrovými ústavy provádíme jak našim stálým klientům, tak podnikatelským subjektům, kterým ekonomickou agendu nezpracováváme. Pro zpracování podkladů využíváme své několikaleté zkušenosti z ekonomické, správní a obchodní oblasti.